Stichting Conny Janssen Danst

Stichting Conny Janssen Danst is aangemerkt als Culturele ANBI* en is als volgt geregistreerd:

Statutaire naam
Stichting Conny Janssen Danst
RSIN of fiscaal nummer
8012.62.677

Postadres: Dolf Henkesplein 3, 3072 LN Rotterdam
Telefoon: 010-4529912
Website:  http://connyjanssendanst.nl
Algemeen mailadres: info@connyjanssendanst.nl

Doelstelling stichting Conny Janssen Danst

  • De stichting heeft ten doel het bevorderen van oorspronkelijke dansproducties en verder het verrichten van alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt.
  • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het uitbrengen van dansproducties

Beloningsbeleid algemeen

  • De cao Toneel & Dans is leidraad voor omgang, inschaling en salariëring van personeel. Bij Conny Janssen Danst is nadrukkelijk aandacht voor arbeidsmarktbeleid: het gezelschap draagt bij aan de Omscholingsregeling Dans en waar mogelijk wordt ingezet op de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Beloningsbeleid raad van toezicht

  • De raad van toezicht is onbezoldigd, actief en nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de organisatie en het merk Conny Janssen Danst. Conny Janssen Danst creëert culturele waarde door het op verantwoorde wijze produceren van hoogwaardige dansvoorstellingen. De samenstelling van de raad van toezicht waarborgt professionaliteit, deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Beleidsplan
‘Meer dan Stenen’ – Conny Janssen Danst Beleidsplan 2021-2024 [PDF] >>

Directie:

  • Conny Janssen – artistiek directeur
  • Jeroen van Breugel – zakelijk directeur

Samenstelling raad van toezicht:

  • Ellen Schindler – voorzitter
  • Bert Determann – secretaris
  • Souad El Hamdaoui – penningmeester
  • Rob Sies – lid

Verantwoording
Bestuursverslag en jaarrekening stichting Conny Janssen Danst 2022 >>

 

* Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Klik hier voor alle mogelijkheden van steun voor Conny Janssen Danst.

Steun ons

Geef vriendschap cadeau

Maak iemand vriend

Lees meer

Word vriend

Bouw mee aan onze toekomst

Lees meer

Dans in uw testament

Een bijzondere manier van geven

Lees meer