Stichting Vrienden

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. Klik hier voor alle mogelijkheden van steun voor Conny Janssen Danst.

Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst is aangemerkt als Culturele ANBI en is als volgt geregistreerd:

Statutaire naam
Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst
RSIN of fiscaal nummer 
8168.73.641

Postadres: Dolf Henkesplein 3, 3072 LN Rotterdam
Telefoon: 010-4529912
Website:  http://connyjanssendanst.nl
Algemeen mailadres: vrienden@connyjanssendanst.nl

Doelstelling stichting

Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst stelt zich ten doel:

  • Het bevorderen van de naamsbekendheid van de te Rotterdam gevestigde Stichting Conny Janssen Danst.
  • Stichting Conny Janssen Danst en haar werk op alle mogelijke manieren steunen
  • Het bijeenbrengen van liefhebbers van dans en andere betrokkenen
  • Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Beloningsbeleid algemeen
Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst heeft geen mensen in dienst of als zelfstandige aan het werk

Beloningsbeleid bestuur
Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden.

Beleidsplan 2022-2024 Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst [PDF]

 

Bestuurssamenstelling:

  • Rick Spaan (voorzitter)
  • Joke de Brieder (penningmeester)
  • Ellen Geijs (secretaris)

Verantwoording
Financiële verantwoording: Jaarrekening 2022

Steun ons

Geef vriendschap cadeau

Maak iemand vriend

Lees meer

Word vriend

Bouw mee aan onze toekomst

Lees meer

Dans in uw testament

Een bijzondere manier van geven

Lees meer