Disclaimer

Conny Janssen Danst heeft deze site op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Conny Janssen Danst is dan ook niet aansprakelijk voor enige (in)directe schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie afkomstig van deze website.

Verwijzingen naar sites die niet door Conny Janssen Danst worden onderhouden, zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Conny Janssen Danst selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites.

Rechten van intellectuele eigendom

Conny Janssen Danst heeft zich ingespannen aan alle auteursrechtelijke verplichtingen te voldoen. Voor zover iemand echter meent alsnog rechthebbende te zijn, kan deze zich tot Conny Janssen Danst wenden.

De auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de teksten, illustraties en ander beschermd materiaal op deze website berusten bij Conny Janssen Danst respectievelijk de rechthebbenden van dat materiaal.