Giften

eenmalig of periodiek

Wilt u Conny Janssen Danst steunen met een eenmalige of periodieke gift en profiteren van (extra) belastingvoordeel? Alle giften, hoe klein of groot dan ook zijn van harte welkom en de Vrienden van Conny Janssen Danst zullen uw schenking op passende wijze inzetten voor de ambities van het gezelschap.

Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst is aangemerkt als Culturele ANBI. Hierdoor is uw gift voor 100% fiscaal aftrekbaar.

Gewone gift
Eenmalige of jaarlijkse giften die niet periodiek zijn, zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 1% van uw drempelinkomen met een minimum van €60,- per jaar. Voor een gewone gift is geen schenkingsovereenkomst nodig. Wel moet u uw gift bij de Belastingdienst aan kunnen tonen door middel van bijvoorbeeld een bankafschrift. Een gewone gift maakt u gemakkelijk over via uw eigen bank op rekeningnummer NL 37 RABO 0115 8619 12 t.n.v. Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst.

Periodieke gift
Een periodieke gift is een gift over een periode van ten minste vijf jaar en van (ongeveer) hetzelfde bedrag per jaar. Voor een periodieke gift geldt geen minimum, maar u dient wel een overeenkomst Periodieke gift in geld af te sluiten met de Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst. Vul de overeenkomst in tweevoud in en stuur deze aan ons op. Indien u middels een automatische incasso wilt betalen, dan vult u ook de Betalingsvolmacht in.

Opsturen kan naar: Conny Janssen Danst, t.a.v. Vrienden, Antwoordnummer 5339, 3000 VB Rotterdam (geen postzegel nodig) of per mail naar vrienden@connyjanssendanst.nl.

Rekenvoorbeeld
Bij een modaal inkomen en leeftijd onder de 65 jaar.

U schenkt per jaar €100,- €250,- €500,-
Aftrekbare gift €125,- €312,- €625,-
Uw voordeel €52,- €131,- €250,-
U betaalt netto €48,- €119,- €238,-

Bereken uw exacte voordeel met de rekenhulp op anbi.nl/culturele-anbi.

ANBI-gegevens
Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst
RSIN/fiscaal (identificatienummer) 816873641
Meerdere gegevens t.b.v. de ANBI status via deze website.

‹ Terug
Meer informatie
zakelijk leider

Rick Spaan
zakelijk@connyjanssendanst.nl

ANBI gegevens Stichting Vrienden van Conny Janssen Danst

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een…

Wijzigen gegevens

Vrienden van Conny Janssen Danst kunnen met onderstaand formulier hun contactgegevens wijzigen. In het geval u uw donatiebedrag wilt wijzigen, kunt u een…

NL