ANBI gegevens Stichting Conny Janssen Danst

Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting Conny Janssen Danst is aangemerkt als Culturele ANBI en is als volgt geregistreerd:

Statutaire naam
Stichting Conny Janssen Danst
RSIN of fiscaal nummer    
8012.62.677

Postadres: Dolf Henkesplein 3, 3072 LN Rotterdam
Telefoon: 010-4529912
Website: http://connyjanssendanst.nl
Algemeen mailadres: info@connyjanssendanst.nl

Doelstelling stichting
Stichting Conny Janssen Danst stelt zich ten doel: het bevorderen van oorspronkelijke dansproducties en verder het verrichten van alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het uitbrengen van dansproducties in de breedste zin van het spelen van voorstellingen tot investeren in talent en talentontwikkeling.

Beloningsbeleid algemeen
Het beloningsbeleid van de stichting is volgens maatstaven die in de culturele sector gebruikelijk zijn en die maatschappelijk verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Beloningsbeleid bestuur
Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding of vacatiegelden.

Beloningsbeleid directie
Conny Janssen Danst valt onder de regels voor de (semi)publieke sector die zijn vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT). Met dit als uitgangspunt wordt het salaris bij benoeming van een directielid vastgesteld door het bestuur, die daarbij verder onder meer rekening houdt met de ervaring van een directielid en met de beloning die een directielid in de voorgaande functie ontving.

Beloningsbeleid personeel
Het beloningsbeleid voor het personeel volgt de CAO Toneel en dans.

Bestuurssamenstelling:

  • Ellen Schindler (voorzitter)
  • Bert Determann (secretaris)
  • Souâd El Hamdaoui (interim penningmeester)
  • Rob Sies (bestuurslid)

Financiële verantwoording:
Bestuursverslag en jaarrekening 2021

Overige documenten:
Beleidspan 2021-2024
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

 

Klik hier voor alle mogelijkheden van steun voor Conny Janssen Danst.

‹ Terug
Meer informatie
zakelijk leider

Rick Spaan
vrienden@connyjanssendanst.nl

Giften

Wilt u Conny Janssen Danst steunen met een eenmalige of periodieke gift en profiteren van (extra) belastingvoordeel? Alle giften, hoe klein of groot…

Word Vriend

FOR ENGLISH INFO CLICK HERE Als we iets hebben geleerd in onzekere tijden is het wel dat Vrienden onmisbaar zijn. Met de steun…

Info over de Geefwet

Als u geeft aan cultuur, doneert u niet alleen geld. U geeft Conny Janssen Danst de kans om te bouwen aan een toekomst…

NL