Audities Conny Janssen Danst stage seizoen 2021-2022

AUDITIE STAGE [ M/V ] seizoen 21/22

FOR ENGLISH CHECK BELOW

Conny Janssen Danst is voor het nieuwe seizoen op zoek naar sterke, fysieke dansers voor het ‘young talent program’. We zoeken teamspelers die beschikken over een veelzijdige techniek (o.a. klassiek en modern) en een creatieve persoonlijkheid. De bijdrage van de dansers aan het artistieke proces is essentieel. Hieronder lees je hoe je je kunt aanmelden voor de auditie.

LET OP!
De stageperiode loopt van augustus 2021 tot en met half juli 2022. Het is verplicht om je totale beschikbaarheid tijdens deze periode schriftelijk te bevestigen in je motivatiebrief.
– In deze periode dien je als student verbonden te zijn aan een dansvakopleiding.
– De eerste selectieronde verloopt digitaal. Vervolgens zijn er op di 6 april en zo 11 april fysieke audities in de studio.

Aanmelden uiterlijk 21 maart 2021
De Corona-maatregelen zorgen ervoor dat de auditieprocedure anders verloopt dan gebruikelijk. De eerste selectie verloopt digitaal: we vragen je om naast eigen materiaal 1 extra video te maken waarin je een frase naar keuze uitvoert uit het Conny Janssen Danst repertoire. De video’s & muziek hiervan vind je onderaan deze pagina.

In het aanmeldformulier dien je de volgende zaken in te vullen en te uploaden:
– CV
– Motivatiebrief
– Duidelijk herkenbare portretfoto [max 2 MB]
– Links naar 4 video’s op YouTube, Vimeo, of ander videokanaal:
1. Voorstellingstrailer met solo/duet materiaal (geen groepsmateriaal!)
2. Korte improvisatie (min. 2, max. 4 minuten) waarin we jouw eigen bewegingstaal en kwaliteiten zien
3. Jouw uitvoering van repertoire, keuze uit: Frase #1 of Frase #2 (scroll down voor video’s)

(Indien je je video’s beveiligt met een wachtwoord vermeld dit dan in het aanmeldformulier)

– Alleen complete aanmeldingen worden verwerkt!
– Uit deze aanmeldingen wordt een aantal dansers geselecteerd voor de auditiedata in onze studio.
– Als je geselecteerd bent, dien je op de auditiedatum een negatieve Corona-test te overleggen die niet ouder is dan 72 uur.

Auditie data

dinsdag 6 april 2021 van 10.00 uur tot 19.00 uur
zondag 11 april 2021 van 10.00 uur tot 19.00 uur
Locatie: Huis Conny Janssen Danst, Rotterdam

>>Meld je uiterlijk 21 maart 2021 aan via dit formulier

—————–

ENGLISH

Trainee audition [m/f]
Tuesday 6 & Sunday 11 April 2021

Conny Janssen Danst is looking for strong, physical dancers for the ’young talent program’. We are looking for team players who have a versatile technique (including classical and contemporary) and a creative personality.. The contribution of the dancers to the artistic process is essential.

PLEASE NOTE!
– The contract period will run from August 2021 until the middle of July 2022. You are required to confirm this availability in writing in your application.
– In this period you need to be assigned as a student to a dance academy.
– Preselection is done digitally, followed by physical auditions in the studio on Tue April 6 and Sun April 11.

Apply before March 21 2021
The Covid-19 measures do not allow us to hold auditions the way we always do. We will have a digital pre-selection. Next to your own material, we ask you to study a frase out of our repertoire from video and send us your own recording. Check below for videos to choose from and music.

Your application form should contain the following:
– CV
– Motivation letter
– Clear and recognisable portrait picture [max 2MB]
– Hyperlinks to YouTube, Vimeo or other videochannel containing:
1. Performance trailer with solo/duet material
2. Short improvisation (min. 2, max 4 minutes) in which we can see your movement language and qualities
3. Recording of you dancing repertoire, choose one frase: #1 or #2 (check videos below)
(In case you protect your videos with a password, don’t forget to mention it in the application form)

Only complete applications will be considered!
– From these applications some dancers will be selected for the audition dates in our studio.
– If you have been selected we need you to show a negative Covid-19 test not older than 72 hours on the day of the audition.

Audition dates:
Tuesday April 6 from 10.00 hrs until 19.00 hrs
Sunday April 11 from 10.00 hrs until 19.00 hrs

>>Please fill in this application form before March 21, 2021

————————-

KIES 1 VAN DE 2 ONDERSTAANDE FRASES OM ZELF TE DANSEN EN OP TE NEMEN

PLEASE CHOOSE ONE THESE TWO FRASES TO DANCE AND RECORD

FRASE 1:

Music:

FRASE 2:

Music:

‹ Terug
NL